NODE-DE-1GB

99,000تومان
ماهانه
 • فضای هاست 1 گیگ
 • ترافیک ماهانه 10 گیگ
 • Node Version 6.17.1 to 16.13.0
 • SSD NVMe هارد
 • دیتابیس MongoDB ( Addon )
 • دسترسی SSH دارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • میزبانی 1 وب سایت
 • 0 Addon Domains


NODE-DE-2GB

129,000تومان
ماهانه
 • فضای هاست 2 گیگ
 • ترافیک ماهانه 20 گیگ
 • Node Version 6.17.1 to 16.13.0
 • SSD NVMe هارد
 • دیتابیس MongoDB ( Addon )
 • دسترسی SSH دارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • میزبانی 2 وب سایت
 • 1 Addon Domains


NODE-DE-5GB

159,000تومان
ماهانه
 • فضای هاست 5 گیگ
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • Node Version 6.17.1 to 16.13.0
 • SSD NVMe هارد
 • دیتابیس MongoDB ( Addon )
 • دسترسی SSH دارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • میزبانی 3 وب سایت
 • 2 Addon Domains


NODE-DE-10GB

199,000تومان
ماهانه
 • فضای هاست 10 گیگ
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • Node Version 6.17.1 to 16.13.0
 • SSD NVMe هارد
 • دیتابیس MongoDB ( Addon )
 • دسترسی SSH دارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • میزبانی 4 وب سایت
 • 3 Addon Domains