در حال بارگزاری ...

انتخاب خدمات ، محصولات

هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - با هارد فوق پرسرعت NVMe - دیتاسنتر ایران با پینگ یک میلی ثانیه , SSD NVMe M.2 Disks , Dotnet Core Support , .NET Framework Support , Wordpress Toolkit , PHP 8 Support , Plesk Hosting Panel , MSSQL Server , MySQL , NodeJS Support , Ping = 1 ms , Dot NET 5.0 Installed

هاست ویندوز 1 گیگ
39,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

فضای هاست 1 گیگ
20 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 6.x
میزبانی 1 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited
هاست ویندوز 2 گیگ
59,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

فضای هاست 2 گیگ
40 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 6.x
میزبانی 1 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited
هاست ویندوز 5 گیگ
119,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

فضای هاست 5 گیگ
100 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 6.x
میزبانی 2 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited
هاست ویندوز 10 گیگ
199,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن

فضای هاست 10 گیگ
200 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 6.x
میزبانی 3 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited