در حال بارگزاری ...

انتخاب خدمات ، محصولات

سرور ابری هتزنر

Hetzner Cloud - Germany & Finland Locations

CX11
144,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 1 هسته تعداد هسته CPU
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 20 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CPX11
219,800تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX21
272,900تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 4 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX31
477,500تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 80 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CPX31
614,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX41
754,200تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 16 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز