در حال بارگزاری ...

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

ثبت دامنه

نام دامنه و همچنین نوع پسوند مورد نظر را از زیر انتخاب کنید و با کلیک بر روی جستجو بررسی کنید دامنه برای خرید در دسترس است یا خیر.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

اطلاعات تماس

دامنه های پیشنهادی

در حال بررسی سایر پیشنهادات

ویژه
.ir
15,000تومان
ویژه
.com
356,000تومان
.net
399,700تومان
.org
474,300تومان
.site
237,000تومان
فروش
.xyz
135,600تومان
جدید
.info
559,400تومان
.co
508,200تومان
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش
پیشنهاد های بیشتر! تمام نتایجی که مرتبط با درخواست شما بود اینجاست! در صورتی که از نتایج راضی نیستید لطفا کلمه یا عبارت مورد نظر تغییر دهید.

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی شروع قیمت از 80،000 تومان / سالیانه
.ir
ویژه
ثبت 15,000تومان/ 1 سال انتقال 18,000تومان/ 1 سال تمدید 16,000تومان/ 1 سال
.cloud
ثبت 406,800تومان/ 1 سال انتقال 440,700تومان/ 1 سال تمدید 474,600تومان/ 1 سال
.com
ویژه
ثبت 356,000تومان/ 1 سال انتقال 508,500تومان/ 1 سال تمدید 372,900تومان/ 1 سال
.xyz
فروش
ثبت 135,600تومان/ 1 سال انتقال 508,200تومان/ 1 سال تمدید 508,200تومان/ 1 سال
.net
ثبت 399,700تومان/ 1 سال انتقال 406,500تومان/ 1 سال تمدید 406,500تومان/ 1 سال
.org
ثبت 474,300تومان/ 1 سال انتقال 474,300تومان/ 1 سال تمدید 474,600تومان/ 1 سال
.site
ثبت 237,000تومان/ 1 سال انتقال 881,100تومان/ 1 سال تمدید 881,100تومان/ 1 سال
.co.ir
جدید
ثبت 35,000تومان/ 1 سال انتقال 35,000تومان/ 1 سال تمدید 35,000تومان/ 1 سال
.club
ثبت 440,700تومان/ 1 سال انتقال 440,700تومان/ 1 سال تمدید 440,700تومان/ 1 سال
.website
ثبت 271,200تومان/ 1 سال انتقال 678,000تومان/ 1 سال تمدید 678,000تومان/ 1 سال
.fun
ثبت 101,700تومان/ 1 سال انتقال 779,700تومان/ 1 سال تمدید 779,700تومان/ 1 سال
.agency
ثبت 203,400تومان/ 1 سال انتقال 1,017,000تومان/ 1 سال تمدید 1,017,000تومان/ 1 سال
.store
ثبت 335,600تومان/ 1 سال انتقال 1,661,100تومان/ 1 سال تمدید 1,661,100تومان/ 1 سال
.tech
ثبت 440,700تومان/ 1 سال انتقال 474,600تومان/ 1 سال تمدید 474,600تومان/ 1 سال
.info
جدید
ثبت 559,400تومان/ 1 سال انتقال 627,200تومان/ 1 سال تمدید 627,200تومان/ 1 سال
.co
ثبت 508,200تومان/ 1 سال انتقال 972,600تومان/ 1 سال تمدید 972,600تومان/ 1 سال
.biz
ثبت 508,500تومان/ 1 سال انتقال 610,200تومان/ 1 سال تمدید 610,200تومان/ 1 سال
.me
ثبت 227,400تومان/ 1 سال انتقال 871,700تومان/ 1 سال تمدید 871,700تومان/ 1 سال
.online
ثبت 244,100تومان/ 1 سال انتقال 1,186,500تومان/ 1 سال تمدید 1,186,500تومان/ 1 سال
.name
ثبت 508,500تومان/ 1 سال انتقال 508,500تومان/ 1 سال تمدید 508,500تومان/ 1 سال
.host
ثبت 237,300تومان/ 1 سال انتقال 4,237,500تومان/ 1 سال تمدید 4,237,500تومان/ 1 سال
.shop
ثبت 413,600تومان/ 1 سال انتقال 1,186,500تومان/ 1 سال تمدید 1,186,500تومان/ 1 سال
.wiki
ثبت 1,472,300تومان/ 1 سال انتقال 1,472,300تومان/ 1 سال تمدید 1,472,300تومان/ 1 سال
.space
ثبت 84,800تومان/ 1 سال انتقال 440,700تومان/ 1 سال تمدید 440,700تومان/ 1 سال
.photo
ثبت 1,423,800تومان/ 1 سال انتقال 1,423,800تومان/ 1 سال تمدید 1,423,800تومان/ 1 سال
.dev
ویژه
ثبت 474,300تومان/ 1 سال انتقال 508,200تومان/ 1 سال تمدید 508,200تومان/ 1 سال
.games
ویژه
ثبت 521,700تومان/ 1 سال انتقال 538,700تومان/ 1 سال تمدید 538,700تومان/ 1 سال
.ca
ثبت 406,800تومان/ 1 سال انتقال 474,600تومان/ 1 سال تمدید 440,700تومان/ 1 سال

چرا هدف نت را انتخاب کنیم؟

هدف ما ، اعتماد شماست ، پشتیبانی قوی ، پایداری بالا ، پیشرو در تکنولوژی روز دنیا

افزودن میزبانی وب

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

انتخاب پلن

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!

انتقال دامنه