* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ir, .xyz, .site, .website, .store, .me, .online, .ca