نحوه ایجاد Connection String برای پروژه دات نت روی هاست ویندوز پلسک

 

در هاست ویندوز دات نت پلسک
پس از ایجاد دیتابیس
MSSQL
برای نحوه قراردهی کانکشن در اپلیکیشن دات نت خود
میتوانید مثل نمونه زیر در فایل 
AppSettings.json
خود قرار دهید :


"ConnectionStrings":
{
          "TestConnection": "Server=.\\MSSQLSERVER2019;Initial Catalog=username_dbtest;User Id=username_admin;Password=dbPa$$word@4433rr"
},


لازم به ذکر است که اسم دیتابیس و اسم کاربر دیتابیس
که قبلا در پلسک ایجاد نموده اید

حتما شامل اسم کاربری و نام اکانت شما در پلسک با آندر لاین خواهد بود
username_
که در اینجا username همان نام اکانت شما در پلسک هنگام ایجاد سرویس میباشد
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 3 کاربر این را مفید یافتند (3 نظرات)