هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - با هارد فوق پرسرعت NVMe - دیتاسنتر ایران با پینگ یک میلی ثانیه , SSD NVMe M.2 Disks , Dotnet Core Support , .NET Framework Support , Wordpress Toolkit , PHP 8 Support , Plesk Hosting Panel , MSSQL Server , MySQL , NodeJS Support , Ping = 1 ms , Dot NET 5.0 Installed

هاست ویندوز 1 گیگ


فضای هاست 1 گیگ
20 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 5.0
میزبانی 1 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited

هاست ویندوز 2 گیگ


فضای هاست 2 گیگ
40 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 5.0
میزبانی 1 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited

هاست ویندوز 5 گیگ


فضای هاست 5 گیگ
100 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 5.0
میزبانی 2 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited

هاست ویندوز 10 گیگ


فضای هاست 10 گیگ
200 گیگ ترافیک ماهیانه
Dotnet 5.0
میزبانی 3 وب سایت
MSSQL Server
PHP 5.6 , 7 , 8
MySQL Database
Node.js Support
Wordpress Toolkit
SSD NVMe Disks
Free SSL Let's Encrypt
کنترل پنل Plesk
Web Mail
Email Accounts Unlimited

Powered by WHMCompleteSolution