هاست دات نت ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - با هارد فوق پرسرعت NVMe - دیتاسنتر ایران با پینگ یک میلی ثانیه , SSD NVMe M.2 Disks , Dotnet Core Support , .NET Framework Support , Wordpress Toolkit , PHP 8 Support , Plesk Hosting Panel , MSSQL Server , MySQL , NodeJS Support , Ping = 1 ms

هاست ویندوز 1 گیگ
 • 1 گیگ فضای هاست
 • 4.7 پشتیبانی از دات نت
 • .NET runtimes installed
  AspNetCore.All 2.1.23
  AspNetCore.App 2.1.23
  AspNetCore.App 3.1.10
  AspNetCore.App 5.0.0
  NETCore.App 2.1.23
  NETCore.App 3.1.10
  NETCore.App 5.0.0
 • 1 تعداد وب سایت
 • MSSQL Server دیتابیس
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد دیتابیس MySQL
 • دارد Node.js v12.19.1
 • دارد Wordpress Toolkit
 • SSD NVMe M.2 Disk Type
 • دارد SSL رایگان
 • 20 گیگ ترافیک ماهیانه
هاست ویندوز 2 گیگ
 • 2 گیگ فضای هاست
 • 4.7 پشتیبانی از دات نت
 • .NET runtimes installed
  AspNetCore.All 2.1.23
  AspNetCore.App 2.1.23
  AspNetCore.App 3.1.10
  AspNetCore.App 5.0.0
  NETCore.App 2.1.23
  NETCore.App 3.1.10
  NETCore.App 5.0.0
 • 1 تعداد وب سایت
 • MSSQL Server دیتابیس
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد دیتابیس MySQL
 • دارد Node.js v12.19.1
 • دارد Wordpress Toolkit
 • SSD NVMe M.2 Disk Type
 • دارد SSL رایگان
 • 40 گیگ ترافیک ماهیانه
هاست ویندوز 5 گیگ
 • 5 گیگ فضای هاست
 • 4.7 پشتیبانی از دات نت
 • .NET runtimes installed
  AspNetCore.All 2.1.23
  AspNetCore.App 2.1.23
  AspNetCore.App 3.1.10
  AspNetCore.App 5.0.0
  NETCore.App 2.1.23
  NETCore.App 3.1.10
  NETCore.App 5.0.0
 • 2 تعداد وب سایت
 • MSSQL Server دیتابیس
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد دیتابیس MySQL
 • دارد Node.js v12.19.1
 • دارد Wordpress Toolkit
 • SSD NVMe M.2 Disk Type
 • دارد SSL رایگان
 • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
هاست ویندوز 10 گیگ
 • 10 گیگ فضای هاست
 • 4.7 پشتیبانی از دات نت
 • .NET runtimes installed
  AspNetCore.All 2.1.23
  AspNetCore.App 2.1.23
  AspNetCore.App 3.1.10
  AspNetCore.App 5.0.0
  NETCore.App 2.1.23
  NETCore.App 3.1.10
  NETCore.App 5.0.0
 • 3 تعداد وب سایت
 • MSSQL Server دیتابیس
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد دیتابیس MySQL
 • دارد Node.js v12.19.1
 • دارد Wordpress Toolkit
 • SSD NVMe M.2 Disk Type
 • دارد SSL رایگان
 • 200 گیگ ترافیک ماهیانه

Powered by WHMCompleteSolution