دیتاسنتر پارس آنلاین - آسیاتک

IR-SR-Plan1

مکان سرور
ایران

تعداد هسته CPU
1 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
1 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
25 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
پشتیبانی رایگان


IR-SR-Plan2

مکان سرور
ایران

تعداد هسته CPU
1 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
2 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
50 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
پشتیبانی رایگان


IR-SR-Plan3

مکان سرور
ایران

تعداد هسته CPU
2 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
4 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
75 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
پشتیبانی رایگان


IR-SR-Plan4

مکان سرور
ایران

تعداد هسته CPU
3 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
6 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
100 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
400 گیگابایت ترافیک ماهیانه
پشتیبانی رایگان


IR-SR-Plan5

مکان سرور
ایران

تعداد هسته CPU
4 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
8 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
125 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
پشتیبانی رایگان