هاست ویژه لینوکس بهینه شده برای تلگرام

هاست ویژه لینوکس بهینه شده برای تلگرام

هاست ربات تلگرام پرسرعت 1GB
  • بهینه شده برای تلگرام هاست ویژه لینوکس
  • پرسرعت هارد
  • RAM & CPU Boosted
  • ترافیک ماهیانه 10 گیگ
  • سالیانه 70،000 تومان
هاست ربات تلگرام معمولی 5GB
  • بهینه شده برای تلگرام هاست ویژه لینوکس
  • معمولی هارد
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • سالیانه 35،000 تومان