پشتیبانی از پروتکل های SSL, TLS

سخت افزار این بخش در آلمان است

Email-Plan1

فضای ایمیل
3 گیگابایت

پهنای باند
نامحدود

امکانات جانبی
میزبان 20 ایمیل اکانت
امکانات نامحدود
SSL رایگان
بکاپ گیری هفته ای

ارسال نامحدود ایمیل در روز
استفاده از سیستم پیشرفته ضد اسپم و ضد ویروس

Email-Plan2

فضای ایمیل
5 گیگابایت

پهنای باند
نامحدود

امکانات جانبی
میزبان 40 ایمیل اکانت
امکانات نامحدود
SSL رایگان
بکاپ گیری هفته ای

ارسال نامحدود ایمیل در روز
استفاده از سیستم پیشرفته ضد اسپم و ضد ویروس

Email-Plan3

فضای ایمیل
10 گیگابایت

پهنای باند
نامحدود

امکانات جانبی
میزبان 80 ایمیل اکانت
امکانات نامحدود
SSL رایگان
بکاپ گیری هفته ای

ارسال نامحدود ایمیل در روز
استفاده از سیستم پیشرفته ضد اسپم و ضد ویروس

Email-Plan4

فضای ایمیل
40 گیگابایت

پهنای باند
نامحدود

امکانات جانبی
میزبان تعداد نامحدود ایمیل اکانت
امکانات نامحدود
SSL رایگان
بکاپ گیری هفته ای

ارسال نامحدود ایمیل در روز
استفاده از سیستم پیشرفته ضد اسپم و ضد ویروس