پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها

سخت افزار این نمایندگی ها در کشور آلمان میباشد

B-EU-NX10

فضای وب
100 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
1 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS

B-EU-NX20

فضای وب
500 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
2 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS

B-EU-NX30

فضای وب
1 ترابایت

ترافیک ماهیانه
5 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS

B-EU-NX40

فضای وب
2 ترابایت

ترافیک ماهیانه
10 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS

B-EU-NX50

فضای وب
5 ترابایت

ترافیک ماهیانه
15 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS

B-EU-NX60

فضای وب
10 ترابایت

ترافیک ماهیانه
20 ترابایت ترافیک ماهیانه

امکانات جانبی
تعداد کاربر نامحدود و قابلیت گروه بندی
ترافیک داخلی رایگان
بروز رسانی خودکار
پشتیبانی از HTTPS