مدیریت آسان سرور شما از طریق Puppet و Docker

SySadmin-Plan1

فضای پشتیبانی
20 گیگابایت

ساعات پشتیبانی
پشتیبانی در ساعات کاری

اطلاع رسانی
از طریق ایمیل و تلگرام

بکاپ گیری
به صورت روزانه و هفته ای

امکانات جانبی
بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت

مانیتور 24 ساعته توسط zabbix سرور

SySadmin-Plan2

فضای پشتیبانی
30 گیگابایت

ساعات پشتیبانی
پشتیبانی در ساعات کاری و روز های تعطیل

اطلاع رسانی
از طریق ایمیل و تلگرام و پیامک

بکاپ گیری
به صورت Incremental روزانه و هفته ای

امکانات جانبی
بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت

مانیتور 24 ساعته توسط zabbix سرور

SySadmin-Plan3

فضای پشتیبانی
50 گیگابایت

ساعات پشتیبانی
پشتیبانی در تمامی روز های هفته و ایام تعطیل

اطلاع رسانی
از طریق ایمیل و تلگرام و پیامک و تماس تلفنی

بکاپ گیری
به صورت Incremental روزانه و هفته ای

امکانات جانبی
بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت

مانیتور 24 ساعته توسط zabbix سرور

SySadmin-VIP

فضای پشتیبانی
100 گیگابایت

پشتیبانی
اختصاص مدیر سرور حرفه ای همراه با تماس اضطراری در تمامی ساعات

اطلاع رسانی
از طریق ایمیل و تلگرام و پیامک و تماس تلفنی

بکاپ گیری
به صورت Incremental روزانه و هفته ای

امکانات جانبی
بکارگیری فایروال و آنتی شل جهت افزایش امنیت

مانیتور 24 ساعته توسط zabbix سرور