سرور اختصاصی فرانسه و کانادا SoYouStart

E3-SAT-1-16-6TB

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1225v2

فرکانس CPU
4c / 4t 3.2GHz

مقدار RAM
16GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
3x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SAT-1-16-4TB

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1225v2

فرکانس CPU
4c / 4t 3.2GHz

مقدار RAM
16GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
2x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SAT-1-32

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
intel Xeon E3-1245v2

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
3x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SSD-1-32

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1245v2

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 ECC 1333 MHz

فضای ذخیره ساز
2x480GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SAT-2-32-4TB

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1225v2

فرکانس CPU
4c / 5t 3.2GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1333 MHz

فضای ذخیره ساز
2x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SAT-2-32-8TB

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1231v3

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1333 MHz

فضای ذخیره ساز
4x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E3-SSD-2-32

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E3-1231v3

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1333 MHz

فضای ذخیره ساز
2x480GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E5-SAT-1-64

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E5-1630v3

فرکانس CPU
4c / 8t 3.7GHz

مقدار RAM
64GB DDR4 ECC 2133 MHz

فضای ذخیره ساز
4x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E5-SSD-1-64

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E5-1630v3

فرکانس CPU
4c / 8t 3.7GHz

مقدار RAM
64GB DDR4 ECC 2133 MHz

فضای ذخیره ساز
2x480GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E5-SAT-2-64

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E5-1650v3

فرکانس CPU
6c / 12t 3.5GHz

مقدار RAM
64GB DDR4 ECC 2133 MHz

فضای ذخیره ساز
4x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


E5-SSD-2-64

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
Intel Xeon E5-1650v3

فرکانس CPU
6c / 12t 3.5GHz

مقدار RAM
64GB DDR4 ECC 2133 MHz

فضای ذخیره ساز
2x480GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


OP-SAT-1-32

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
AMD Opteron 4334

فرکانس CPU
6c / 6t 3.1GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
4x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


OP-SAT-2-128

مکان سرور
فرانسه و کانادا

مدل CPU
AMD 2 x Opteron 6128

فرکانس CPU
16c / 16t 2GHz

مقدار RAM
128GB DDR3 ECC 1333 MHz

فضای ذخیره ساز
2x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

امکان بازگشت هزینه پس از ثبت سفارش میسر نمی باشد


Powered by WHMCompleteSolution