سرور اختصاصی آلمان و فلاند Hetzner

EX41-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
32 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
578,000تومان
ماهانه
1,343,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX41
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
32 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
578,000تومان
ماهانه
1,343,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX41S-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
578,000تومان
ماهانه
1,343,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX41S
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 2 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
578,000تومان
ماهانه
1,343,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX51-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
748,000تومان
ماهانه
1,683,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX51
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
748,000تومان
ماهانه
1,683,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX61-NVME
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 512 GB NVMe

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
918,000تومان
ماهانه
2,023,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX61
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 6 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
918,000تومان
ماهانه
2,023,000 هزینه تنظیم
سفارش
EX51-SSD-GPU
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel I7-8700

مدل GPU
GeForce® GTX 1080

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

AX60-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD Ryzen 7 1700X

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
918,000تومان
ماهانه
2,023,000 هزینه تنظیم
سفارش
AX160-NVME
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD EPYC 7401P

مقدار RAm
128 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 960 GB NVMe

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان
قابلیت افزایش RAM تا 512 GB DDR4 ECC RAM

شروع از
2,788,000تومان
ماهانه
2,873,000 هزینه تنظیم
سفارش
AX160-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD EPYC 7401P

مقدار RAm
128 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 1.96 TB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت

100 گیگابایت فضای پشتیبانی

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان
قابلیت افزایش RAM تا 512 GB DDR4 ECC RAM

شروع از
2,958,000تومان
ماهانه
3,043,000 هزینه تنظیم
سفارش
PX61
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel® Xeon® E3-1275 v5

مقدار RAm
64 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
918,000تومان
ماهانه
2,023,000 هزینه تنظیم
سفارش
PX61-SSD
مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel® Xeon® E3-1275 v5

مقدار RAm
64 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 480 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

شروع از
918,000تومان
ماهانه
2,023,000 هزینه تنظیم
سفارش

Powered by WHMCompleteSolution