سرور اختصاصی آلمان و فلاند Hetzner

EX41-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
32 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX41

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
32 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX41S-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX41S

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 2 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX51-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX51

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX61-NVME

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 512 GB NVMe

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX61

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel I7-8700

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 6 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


EX51-SSD-GPU

مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel I7-8700

مدل GPU
GeForce® GTX 1080

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


AX60-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD Ryzen 7 1700X

مقدار RAm
64 GB DDR4 RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 500 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


AX160-NVME

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD EPYC 7401P

مقدار RAm
128 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 960 GB NVMe

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان
قابلیت افزایش RAM تا 512 GB DDR4 ECC RAM


AX160-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
AMD EPYC 7401P

مقدار RAm
128 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 1.96 TB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت

100 گیگابایت فضای پشتیبانی

پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان
قابلیت افزایش RAM تا 512 GB DDR4 ECC RAM


PX61

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel® Xeon® E3-1275 v5

مقدار RAm
64 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 4 TB HDD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


PX61-SSD

مکان سرور
آلمان و فلاند

مدل CPU
Intel® Xeon® E3-1275 v5

مقدار RAm
64 GB DDR4 ECC RAM

فضای ذخیره ساز
2 x 480 GB SSD

امکانات جانبی
پهنای باند 1 گیگابیت
100 گیگابایت فضای پشتیبانی
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


Powered by WHMCompleteSolution