سرور مجازی فرانسه SSD

آلتوس - مخصوص شروع کار
مکان سرور
فرانسه

تعداد هسته CPU
2 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
2 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
25 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

سیروس - سرویس استاندارد
مکان سرور
فرانسه

تعداد هسته CPU
2 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
3 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
35 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

کومولوس - سرویس تجاری
مکان سرور
فرانسه

تعداد هسته CPU
3 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
4 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
50 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

نیمبوس - سرویس سازمانی
مکان سرور
فرانسه

تعداد هسته CPU
4 هسته

پهنای باند
1 گیگابایت

مقدار RAM
6 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
60 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان

Powered by WHMCompleteSolution