سرور مجازی فرانسه SSD

آلتوس - مخصوص شروع کار
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگ مقدار RAM
 • 25 گیگ SSD فضای دیسک
 • فرانسه مکان سرور
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 1 عدد اختصاصی تعداد آی پی
 • دلخواه سیستم عامل
 • پشتیبانی فنی آنلاین 7x24
سیروس - سرویس استاندارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگ مقدار RAM
 • 35 گیگ SSD فضای دیسک
 • فرانسه مکان سرور
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 1 عدد اختصاصی تعداد آی پی
 • دلخواه سیستم عامل
 • پشتیبانی فنی آنلاین 7x24
کومولوس - سرویس تجاری
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگ مقدار RAM
 • 50 گیگ SSD فضای دیسک
 • فرانسه مکان سرور
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 1 عدد اختصاصی تعداد آی پی
 • دلخواه سیستم عامل
 • پشتیبانی فنی آنلاین 7x24
نیمبوس - سرویس سازمانی
 • 4 هسته پردازنده
 • 6 گیگ مقدار RAM
 • 60 گیگ SSD فضای دیسک
 • فرانسه مکان سرور
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 1 عدد اختصاصی تعداد آی پی
 • دلخواه سیستم عامل
 • پشتیبانی فنی آنلاین 7x24