سرور مجازی آلمان SSD

آلتوس - مخصوص شروع کار

مکان سرور
آلمان

تعداد هسته CPU
2 هسته

پهنای باند
1 گیگابیت

مقدار RAM
2 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
25 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


سیروس - سرویس استاندارد

مکان سرور
آلمان

تعداد هسته CPU
2 هسته

پهنای باند
1 گیگابیت

مقدار RAM
3 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
35 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


کومولوس - سرویس تجاری

مکان سرور
آلمان

تعداد هسته CPU
3 هسته

پهنای باند
1 گیگابیت

مقدار RAM
4 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
50 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان


نیمبوس - سرویس سازمانی

مکان سرور
آلمان

تعداد هسته CPU
4 هسته

پهنای باند
1 گیگابیت

مقدار RAM
6 گیگابایت

فضای ذخیره ساز
60 گیگابایت SSD

امکانات جانبی
کنترل پنل رایگان
پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان