هاست لینوکس اشتراکی آلمان

هاست لینوکس 50 مگابایت
50 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۲،400 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 100 مگابایت
100 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۷،۸۰۰ تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 200 مگابایت
200 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۳۹،300 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 512 مگابایت
512 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
75،600 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 1 گیگابایت
1 گیگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۱۲،۲۰۰ تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان
هاست لینوکس 2 گیگابایت
2 گیگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۸۹،900 تومان + دامنه رایگان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 5 گیگابایت
5 گیگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
319،200 تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان
هاست لینوکس 10 گیگابایت
10 گیگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
نامحدود : پارک دامنه
نامحدود : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۴۳۹،۸۰۰ تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان

Powered by WHMCompleteSolution