هاست وردپرس ایران

CPanel - Litespeed - SSD NVMe M.2 - LSCache - MariaDB - Wordpress Toolkit

هاست وردپرس 1 گیگ


1 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 2 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
1 Addon Domains
مکان سرور ایران

هاست وردپرس 2 گیگ


2 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 3 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
2 Addon Domains
مکان سرور ایران

هاست وردپرس 5 گیگ


5 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 4 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
3 Addon Domains
مکان سرور ایران

هاست وردپرس 10 گیگ


10 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 6 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
5 Addon Domains
مکان سرور ایران

هاست وردپرس 20 گیگ


20 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 8 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
7 Addon Domains
مکان سرور ایران

هاست وردپرس 30 گیگ


30 گیگ فضای هاست
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی 10 وبسایت
SSD NVMe
LiteSpeed وب سرور
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری با JetBackup
SSL رایگان Let's Encrypt
Subdomain Unlimited
FTP Accounts Unlimited
Email Accounts Unlimited
Alias Unlimited
9 Addon Domains
مکان سرور ایران

Powered by WHMCompleteSolution