هاست مخصوص وردپرس سی پنل - LiteSpeed & SSD - سرور ایران

هاست مخصوص وردپرس با هارد پرسرعت SSD NVMe , وب سرور قدرتمند لایت اسپید - WP LiteSpeed Cache - MariaDB

هاست وردپرس 1 گیگ
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
 • 0 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان 149،000 تومان
هاست وردپرس 2 گیگ
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
 • 0 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان 279،000 تومان
هاست وردپرس 5 گیگ
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
 • 0 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان 479،000 تومان
هاست وردپرس 10 گیگ
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
 • 1 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان 992،000 تومان
هاست وردپرس ۲۰ گیگ
 • فضای هاست ۲۰ گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت
 • 2 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان ۱,299،000 تومان
هاست وردپرس ۳۰ گیگ
 • فضای هاست ۳۰ گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه ۳۰۰ گیگابایت
 • 3 Addon Domain
 • بی نهایت Subdomains
 • بی نهایت Alias
 • هارد SSD پرسرعت
 • دارد MariaDB
 • دارد WP LiteSpeed Cache
 • وب سرور LiteSpeed
 • SSL رایگان دارد
 • ایران مکان سرور
 • سالیانه + دامنه رایگان 1,۵۹۹,000 تومان