سرور های ابری در مجهزترین دیتاسنتر های ایران

سرور ابری با کیفیت و امنیت بالا داخل دیتاسنتر های ایران

سرور ابری ایران - بسته آلفا
پردازنده: 1 هسته
حافظه: 2 گیگ
دیسک: 30 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته بتا
پردازنده: 2 هسته
حافظه: 2 گیگ
دیسک: 50 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته گاما
پردازنده: 2 هسته
حافظه: 4 گیگ
دیسک: 50 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته دلتا
پردازنده: 4 هسته
حافظه: 4 گیگ
دیسک: 50 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته اپسیلون
پردازنده: 4 هسته
حافظه: 8 گیگ
دیسک: 100 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته زتا
پردازنده: 8 هسته
حافظه: 8 گیگ
دیسک: 100 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته اتا
پردازنده: 16 هسته
حافظه: 8 گیگ
دیسک: 100 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته تتا
پردازنده: 16 هسته
حافظه: 16 گیگ
دیسک: 400 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24
سرور ابری ایران - بسته یوتا
پردازنده: 16 هسته
حافظه: 32 گیگ
دیسک: 400 گیگ
ترافیک: نامحدود
DNS : رایگان
IP : معتبر اختصاصی
مکان سرور : مجهزترین دیتاسنترهای داخلی
تنظیمات : امنیتی پیشرفته
سیستم عامل : دلخواه به انتخاب شما
پشتیبانی فنی آنلاین : 7x24

Powered by WHMCompleteSolution