سرور مجازی ایران

سرور مجازی با کیفیت و امنیت بالا در بهترین دیتاسنتر های ایران ، با پینگ 1 میلی ثانیه مناسب برای بورس

سرور ابری ایران - بسته آلفا
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگ حافظه
 • 30 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته بتا
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگ حافظه
 • 50 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته گاما
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگ حافظه
 • 50 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته دلتا
 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگ حافظه
 • 50 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته اپسیلون
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگ حافظه
 • 100 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته زتا
 • 8 هسته پردازنده
 • 8 گیگ حافظه
 • 100 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته اتا
 • 16 هسته پردازنده
 • 8 گیگ حافظه
 • 100 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته تتا
 • 16 هسته پردازنده
 • 16 گیگ حافظه
 • 400 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین
سرور ابری ایران - بسته یوتا
 • 16 هسته پردازنده
 • 32 گیگ حافظه
 • 400 گیگ دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان DNS
 • معتبر اختصاصی IP
 • مجهزترین دیتاسنترهای داخلی مکان سرور
 • امنیتی پیشرفته تنظیمات
 • دلخواه به انتخاب شما سیستم عامل
 • 7x24 پشتیبانی فنی آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution