پا به دنیای تبلیغات در گوگل ادوردز بگذارید

اکانت مدیریت شده تبلیغات گوگل ادوردز (دلار)

پلن پایه - Google Ads Basic

30 دلار شارژ اولیه
پشتیبانی از دامنه IR
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
اکانت اختصاصی و دسترسی مستقیم
دریافت گزارش لحظه‌ای
مدت نمایش نامحدود

پلن شروع - Google Ads Starter

100 دلار شارژ اولیه
پشتیبانی از دامنه IR
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
اکانت اختصاصی و دسترسی مستقیم
دریافت گزارش لحظه‌ای
مدت نمایش نامحدود

پلن اقتصادی - Google Ads Eco

300 دلار شارژ اولیه
پشتیبانی از دامنه IR
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
اکانت اختصاصی و دسترسی مستقیم
دریافت گزارش لحظه‌ای
مدت نمایش نامحدود

پلن تجاری - Google Ads Business

500 دلار شارژ اولیه
پشتیبانی از دامنه IR
حداقل هزینه هر کلیک 1 سنت
اکانت اختصاصی و دسترسی مستقیم
دریافت گزارش لحظه‌ای
مدت نمایش نامحدود