سرور مجازی ابری آلمان SSD NVMe و فنلاند

مناسب برای میزبانی وبسایت , راه اندازی اپلیکیشن

CX11
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 1 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CPX11
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CX21
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 گیگابایت مقدار RAM
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CPX21
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 3 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 گیگابایت مقدار RAM
 • 80 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CX31
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 80 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CPX31
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CX41
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 16 گیگابایت مقدار RAM
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CPX41
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 8 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 16 گیگابایت مقدار RAM
 • 240 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CX51
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 8 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 32 گیگابایت مقدار RAM
 • 240 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی
CPX51
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 16 هسته تعداد هسته CPU
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • 20 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • 32 گیگابایت مقدار RAM
 • 360 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
 • کنترل پنل رایگان و پشتیبانی فنی سطح 1 رایگان امکانات جانبی