سرور ابری هتزنر

Hetzner Cloud - Germany & Finland Locations

CX11
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 1 هسته تعداد هسته CPU
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 20 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CPX11
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 2 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX21
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 4 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 40 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX31
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 2 هسته تعداد هسته CPU
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 80 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CPX31
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 8 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز
CX41
 • آلمان یا فنلاند مکان سرور
 • 4 هسته تعداد هسته CPU
 • 16 گیگابایت مقدار RAM
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 160 گیگابایت NVME فضای ذخیره ساز

Powered by WHMCompleteSolution