هاست لینوکس اشتراکی - سرور ایران

پلن مناسب برای وب سایت های شخصی و کم بازدید - وب سرور لایت اسپید و سی پنل

هاست لینوکس 50 مگابایت
50 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
1 : پارک دامنه
1 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۲،400 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 100 مگابایت
100 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
1 : پارک دامنه
1 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۷،۸۰۰ تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 200 مگابایت
200 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
1 : پارک دامنه
1 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۳۹،300 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 512 مگابایت
512 مگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
1 : پارک دامنه
1 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
75،600 تومان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 1 گیگابایت
1 گیگابایت : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
1 : پارک دامنه
1 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۱۲،۲۰۰ تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان
هاست لینوکس 2 گیگابایت
2 گیگابایت : فضای هاست
20 گیگ : ترافیک ماهیانه
Parked Domains : 1
Addon Domains : 2
2 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۱۸۹،900 تومان + دامنه رایگان : قیمت سالانه
هاست لینوکس 4 گیگابایت
4 گیگابایت : فضای هاست
40 گیگ : ترافیک ماهیانه
Parked Domains : 2
Addon Domains : 3
3 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
319،200 تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان
هاست لینوکس 10 گیگابایت
10 گیگابایت : فضای هاست
100 گیگ : ترافیک ماهیانه
Parked Domains : 5
Addon Domains : 5
5 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۴۳۹،۸۰۰ تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان
هاست لینوکس نامحدود
نامحدود : فضای هاست
نامحدود : پهنای باند ماهانه
5 : پارک دامنه
5 : تعداد وب سایت
اکانت FTP : نامحدود
دارد : SSL رایگان
۵۸۹،900 تومان : قیمت سالانه + دامنه رایگان

Powered by WHMCompleteSolution