هاست لینوکس اشتراکی - سرور ایران

پلن مناسب برای وب سایت های شخصی و کم بازدید - وب سرور لایت اسپید و سی پنل

هاست لینوکس 50 مگابایت
 • فضای هاست 50 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 1
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۲،400 تومان
هاست لینوکس 100 مگابایت 99 موجود است
 • فضای هاست 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 1
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۷،۸۰۰ تومان
هاست لینوکس 200 مگابایت 100 موجود است
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 1
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۳۹،300 تومان
هاست لینوکس 512 مگابایت 101 موجود است
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 1
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 75،600 تومان
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 1
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان ۱۱۲،۲۰۰ تومان
هاست لینوکس 2 گیگابایت 100 موجود است
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 20 گیگ
 • 1 Parked Domains
 • 2 Addon Domains
 • تعداد وب سایت 2
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه ۱۸۹،900 تومان + دامنه رایگان
هاست لینوکس 4 گیگابایت 100 موجود است
 • فضای هاست 4 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 40 گیگ
 • 2 Parked Domains
 • 3 Addon Domains
 • تعداد وب سایت 3
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان 319،200 تومان
هاست لینوکس 10 گیگابایت 100 موجود است
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 100 گیگ
 • 5 Parked Domains
 • 5 Addon Domains
 • تعداد وب سایت 5
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان ۴۳۹،۸۰۰ تومان
هاست لینوکس نامحدود
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • تعداد وب سایت 5
 • نامحدود اکانت FTP
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه + دامنه رایگان ۵۸۹،900 تومان