هاست لینوکس معمولی - سرور هلند

پلن مناسب برای وب سایت های شخصی و کم بازدید

هاست لینوکس 50 مگابایت
 • فضای هاست 50 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 7،000 تومان
 • قیمت دوساله 13،000 تومان
هاست لینوکس 100 مگابایت
 • فضای هاست 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 12،000 تومان
 • قیمت دوساله 22،000 تومان
هاست لینوکس 200 مگابایت
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 22،000 تومان
 • قیمت دوساله 41،000 تومان
هاست لینوکس 512 مگابایت
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 38،000 تومان
 • قیمت دوساله 70،000 تومان
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه و دوساله دارد
 • قیمت سالانه 70،000 تومان
 • قیمت دوساله 120،000 تومان
هاست لینوکس 2 گیگابایت
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه و دوساله دارد
 • قیمت سالانه 99،000 تومان
 • قیمت دوساله 180،000 تومان
هاست لینوکس 4 گیگابایت
 • فضای هاست 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه و دوساله دارد
 • قیمت سالانه 160،000 تومان
 • قیمت دوساله 299،000 تومان
هاست لینوکس 10 گیگابایت
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه و دوساله دارد
 • قیمت سالانه 239،000 تومان
 • قیمت دوساله 399،000 تومان