هاست لینوکس اشتراکی - سرور هلند

پلن مناسب برای وب سایت های شخصی و کم بازدید

هاست لینوکس 50 مگابایت
 • فضای هاست 50 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 12،000 تومان
هاست لینوکس 100 مگابایت
 • فضای هاست 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 20،000 تومان
هاست لینوکس 200 مگابایت
 • فضای هاست 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 49،000 تومان
هاست لینوکس 512 مگابایت
 • فضای هاست 512 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • SSL رایگان دارد
 • قیمت سالانه 69،000 تومان
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • فضای هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه دارد
 • قیمت سالانه 119،000 تومان
هاست لینوکس 2 گیگابایت
 • فضای هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه دارد
 • قیمت سالانه 199،000 تومان
هاست لینوکس 5 گیگابایت
 • فضای هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه دارد
 • قیمت سالانه 259،000 تومان
هاست لینوکس 10 گیگابایت
 • فضای هاست 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • دامنه ir رایگان ، سالانه دارد
 • قیمت سالانه 359،000 تومان