سرور با کیفت و قیمت مناسب از مارکت Hetzner

SB-H016
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-2600

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
16GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x3TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H016-SSD
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-2600

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
16GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x240GB SSD SoftRaid

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H032
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-4770

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
3x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H032-SSD
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-4770

فرکانس CPU
4c / 8t 3.4GHz

مقدار RAM
32GB DDR3 1600MH

فضای ذخیره ساز
2x240GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H048
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-920

فرکانس CPU
4c / 8t 2.66 GHz

مقدار RAM
48GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H048-SSD
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-920

فرکانس CPU
4c / 8t 2.66 GHz

مقدار RAM
48GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x256GB SSD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H064
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-3930

فرکانس CPU
6c / 12t 3.20 GHz

مقدار RAM
64GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x3TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H064-SSD
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Core i7-3930

فرکانس CPU
6c / 12t 3.20 GHz

مقدار RAM
64GB DDR3

فضای ذخیره ساز
120 GB SSD , 2x3TB HDD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H0128
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Xeon E5-1650V3

فرکانس CPU
6c / 12t 3.50 GHz

مقدار RAM
128 GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x2TB SATA

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان
SB-H0128-SSD
مکان سرور
آلمان

مدل CPU
Intel Xeon E5-1650V3

فرکانس CPU
6c / 12t 3.50 GHz

مقدار RAM
128 GB DDR3

فضای ذخیره ساز
2x240GB SSD SoftRaid , 2x2TB HDD

امکانات جانبی
SoftRaid
کنترل پنل دایرکت ادمین رایگان
کانفیگ اولیه رایگان
1 گیگابایت پهنای باند
100 گیگ فضای پشتیبانی رایگان

Powered by WHMCompleteSolution